Χρήσιμα

- Η διάρκεια παραμονής μας στο πάρτυ σας είναι δύο (2) ώρες. Για κάθε επιπλέον ώρα, υπάρχει extra χρέωση.


- Το ηλικιακό εύρος των ​παιδιών το οποίο καλύπτουμε​ κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) έως και επτά (7) ετών. Θεωρούμε πως παιδιά ηλικίας άνω των επτά ετών έχουν ήδη αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό, κριτική και αφαιρετική ικανότητα, καθώς επίσης και τη λογική σκέψη. Ως εκ τούτου έχουν πλήρη συναίσθηση και επίγνωση των εκτυλισσομένων γύρω τους γεγονότων, καθώς και του διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.


-Σε περίπτωση που θέλετε να έρθουμε στο πάρτυ σας, σάς προτείνουμε να μας καλέσετε, εφόσον είναι δυνατόν, τουλάχιστον δύο εβδομάδες  πριν την ημερομηνία του πάρτι για λόγους διαθεσιμότητας.


-Σε περίπτωση που ​μας καλέσετε στο πάρτυ σας και αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αποστολή της συμπληρωμένης Αίτησης Ενδιαφέροντος, θα λάβετε από εμάς ένα email επιβεβαίωσης του αιτήματός σας. Επιπλέον, σας αποστέλλουμε δεύτερο email επιβεβαίωσης τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του πάρτυ.​


-​​ Μέσα στο διάστημα των τριών (3) τελευταίων ημερών προ της ενάρξεως του πάρτυ και πάντα κατόπιν συνεννοήσεώς μας μαζί σας, πραγματοποιούμε μία επίσκεψη στο χώρο όπου θα διεξαχθεί το πάρτυ, προκειμένου να προσαρμόσουμε τα παιχνίδια και το εν γένει πρόγραμμά μας σε αυτόν.


- Την ημέρα του πάρτυ, φτάνουμε στο χώρο σας περίπου μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξής του, ενώ η εμφάνισή μας στους μικρούς μας φίλους γίνεται 15-20 λεπτά μετά την έναρξη. Αυτό γίνεται διότι αποσκοπούμε στο να είναι παρόντες όλοι οι καλεσμένοι σας τη στιγμή της ενάρξεως του ψυχαγωγικού προγράμματός μας.


- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε την αναβολή του πάρτυ και τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας, μέρους και ώρας διεξαγωγής του, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως. Ο επαναπροσδιορισμός των ανωτέρω θα γίνει κατόπιν συνεννόησής σας μαζί μας.


- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του πάρτυ, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως και το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, η οποία ​ είχε αρχικώς οριστεί, προκειμένου να σας επιστραφεί η προκαταβολή. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για την εν λόγω ακύρωση σε διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του πάρτι, η οποία είχε αρχικώς οριστεί.


- Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε την ακύρωση της παρουσίας μας στο πάρτυ για τους παρακάτω λόγους, εφόσον δεν υπάρξει επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας, μέρους και ώρας διεξαγωγής του κατόπιν συνεννόησής μας μαζί σας, σάς επιστρέφουμε την προκαταβολή και με τον τρόπο αυτό λήγει η οικονομική υποχρέωσή μας απέναντί σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που γίνει επαναπροσδιορισμός των ανωτέρω σχετικά με την διεξαγωγή του πάρτυ. 
Οι λόγοι για τους οποίους δύναται να ζητήσουμε την ακύρωση της παρουσίας μας στο πάρτυ είναι οι έξης:

 1/  Σοβαροί λόγοι υγείας των ηθοποιών

2/  Ακραίες καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ομαλή άφιξη των ηθοποιών στο πάρτυ.